Categorieën
gastblog Onderwijsmoment 2019

Een goede combinatie

Mijn onderwijsmoment van dit jaar bestaat uit een reeks van activiteiten die me hebben doen beseffen dat technologie in het onderwijs en ik een goede combinatie zijn.

Terugkijkend op het jaar kom ik een quote tegen die ik graag deel: “Je doet niks fout, het kan alleen anders”

Technologie kan je helpen om het anders te doen. Verschillende professionaliseringsactiviteiten hebben me weer meer kennis en inzicht gegeven op welke manier dat kan. Afgelopen jaar met de actuele problemen in het onderwijs zoals het lerarentekort en de toenemende werkdruk ben ik ook wel in gaan zien dat het lastig is om hier óók nog mee bezig te zijn.

Categorieën
gastblog Onderwijsmoment 2019

Het ‘nobel streven’ & Het ‘sympathieke idee’ voorbij…

Mijn onderwijsmoment 2019 moet 4 september 2019 zijn.

De start van een tweedaagse met alle directeuren van SAAM. Het met hen afklappen & hernieuwd doordenken van, “SAAM* staat voor & Zo werken we SAAM*”, stond op onze agenda. Hét perspectief van waaruit én waarnaartoe wij onze waardevolle opdracht, goed onderwijs voor alle kinderen, waar willen maken.

“SAAM* staat voor”:

We doen het SAMEN.
We waarderen diversiteit, daarmee is school een democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij.
Samen zijn we verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen.

Wij zijn solidair. We hebben een gezamenlijk moreel kompas.

Categorieën
gastblog Onderwijsmoment 2019

Waar draait het om in ons onderwijs?

Ooit ben ik het onderwijs ingegaan om kinderen te leren wijzer te worden, te leren lezen, te leren rekenen, de wereld te leren kennen. Dat was zo’n 34 jaar geleden. Nu lijkt het of de kinderen niet meer het doel zijn. Schiet het onderwijs zijn doel niet voorbij? Draait ons onderwijs om andere dingen? Zijn randzaken hoofdzaken geworden en andersom? Het boek van Eva Naaijkens en Martin Bootsma “ Als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven”, heeft hier zeker aan bijgedragen.

Financiën
Per leerling krijgen je als school zo’n 5000-6000 euro per jaar. Daar moet alles van worden betaald. De leerkracht, meubilair, verwarming, ict, afdracht bestuur, gebouw, leermaterialen, verzekering, geld voor lidmaatschap PO-raad, Verus, …noem maar op. Elke leerling levert geld op. Maar moet wel over heel veel posten worden verdeeld. Wat blijft er over voor de leerling? Zou dat geen geoormerkt bedrag moeten zijn? Als je pech hebt met een gebouw of er zijn veel leerkrachten een of twee dagen ziek, is er minder geld over voor onderwijs. Dit zou toch eerlijker moeten kunnen.Het ministerie van onderwijs, de minister, de Kamerleden en alle ambtenaren op het ministerie. Wat is het effect van dit opgetuigde onderwijssysteem? Hoeveel onderwijsgeld gaat daarheen? Wat is nodig? Wat is nuttig? Wat is mooi meegenomen?

Categorieën
gastblog Onderwijsmoment 2019

De kunst van het zien én de kunst van het allermooiste groen

Mijn onderwijsmoment van 2019 schreef ik begin januari in mijn logboek. Ik was (naast mijn baan als leerlingbegeleider en VVE-leerkracht) net een paar weken gestart met een nieuw concept, genaamd Crealab,  binnen montessorischool Elzeneind (Oss). Het Crealab is een plek waar kinderen procesgericht mogen komen werken aan creatieve uitdagingen. Steeds een andere groep in gemengde samenstelling uit meerdere klassen uit een bouw. Samen met kinderen en collega´s was ik op avontuur gegaan met een aantal doelstellingen, maar zo gaandeweg groeide dit het afgelopen jaar uit tot een plek waar je op ontdekking mag gaan, waar geen goed of fout is, waar juist mislukkingen uitdagingen zijn tot iets nieuws. Zowel voor de kinderen als voor mij een waardevol proces. Waar kinderen de allereerste keer nog achterover leunden in afwachting op aansturing en soms onrustig werden van het ontbreken van vaste opdrachten, zijn ze gedurende het schooljaar zover gekomen dat ze inmiddels met een schetsboek vol plannen, gelinkt aan het thema in de klas, het lokaal betreden en zelf aan de slag gaan. Maar nu even terug naar begin januari. Een moment van het kind zien en een stukje met hem mee mogen gaan om samen te genieten van alle ontdekkingen onderweg.

Brammetje Baas

Iedereen heeft hem in de klas, Brammetje Baas, een kind met een gouden hart, maar al zo vaak ervaren dat het anders liep dan bedoeld, dat ie daar zelf niet altijd meer in gelooft.

Categorieën
gastblog Onderwijsmoment 2019

Nee, niet hij, zo jong!

Het soms hinderlijke geluidje van mijn whatsapp op mijn iPhone trok ook dit keer mijn aandacht. Ik was net bezig met de laatste hand te leggen aan mijn schoolplan en het was bijna een welkome afleiding. Een oud-collega appte me. “Heb jij inmiddels gehoord dat Richard S…overleden is?”

Ik voelde me warm worden, die warmte steeg naar mijn hoofd om vervolgens een koude rilling door mijn lijf te ervaren. Nee, niet hij. Wat een vreselijk bericht. Zo jong.

Meteen werd ik teruggeworpen naar de herinnering aan deze leerling, die samen met zijn zusje, bij mij in de kleuterklas had gezeten. Het was het laatste jaar waarin ik als leerkracht op deze school werkte maar ik weet het nog als de dag van gisteren. We waren als school erg betrokken bij het gezin waar niet alles op rolletjes liep. Eerst vanuit mijn functie als leerkracht en gedurende hun verdere schoolloopbaan als schoolleider. Een gezin dat altijd in je vizier bleef en waar de vele zorg en het verdriet ook op de kinderen afstraalde. Scheiding, ziekte en een onstabiele situatie waar de twee kinderen op hun beurt heel verschillend mee omgingen.

Categorieën
gastblog Onderwijsmoment 2019

Ik zou willen dat jij mijn tante was

Als ik langsloop zie ik haar zitten. Ze zit haar tijd uit en ze is er doodongelukkig van. Ik heb het met haar te doen en tegelijk voel ik dat ik het niet te dichtbij moet laten komen. Ongeveer een jaar geleden gaf ze me een dikke knuffel en ze zei: “Ik zou willen dat jij mijn tante was. Dat lijkt me zo fijn, jij kunt mij altijd zo goed helpen.” Ik was tegelijk gevleid en in verlegenheid. Want om nou te zeggen dat ik zo veel voor haar doe? Ik kan haar niet concreet helpen. Ze heeft het moeilijk en ik kan naar haar luisteren, maar oplossen kan ik het niet voor haar. Er zijn dingen in haar, die maken dat ze niet altijd handige keuzes maakt. Ze is wel een fantastisch meisje. Slim, creatief, betrokken en spontaan. Maar ze is ook beperkt. Ze heeft zo’n afkorting van 3 letters, die maakt dat zij soms graag alleen is en vooral ook met rust gelaten wil worden. Maar normaal gesproken vindt ook zij het fijn om gewoon vriendinnen te hebben, gezien te worden, plezier te kunnen maken.

Categorieën
gastblog Onderwijsmoment 2019

In de rij

We staan klaar om naar de gymzaal te gaan. De klas is onrustig, de kinderen zijn aan het kletsen en dralen een beetje rond in iets wat een rij zou moeten zijn. Ik probeer de rust in de rij terug te krijgen door te zeggen dat ik graag wil vertrekken, maar dat dat pas kan als we allemaal rustig zijn. Eindelijk wordt het stil en staan de kinderen naast hun maatje in een redelijk nette rij. En dan ineens zie ik vanuit mijn ooghoeken dat Bianca, midden in de rij, een gemene trap tegen haar enkel krijgt.
Iets te fel reageer ik op het kind dat de trap uitdeelt en na een halfslachtige “sorry” lopen we eindelijk naar de gymzaal.

Categorieën
gastblog Onderwijsmoment 2019

De wereld werd een beetje groter

Mijn onderwijsmoment van 2019 was afgelopen maandagavond, vrij laat. Ik kreeg een whatsapp bericht van een leerling van 14 jaar geleden met wie ik altijd contact heb gehouden.

Hij was net geland, terug in Nederland, na een wereldreis van 6 maanden. Ik zag een stralende foto van een bruin zelfverzekerd en gelukzalige man. Duidelijk moe en toe aan een bad, nieuwe schoenen en een dikkere jas, maar glanzend gelukkig.

Vijftien jaar geleden werd hij mijn mentorkind en veertien jaar geleden zei ik op zijn diploma-uitreiking dat ik voor altijd zijn mentor zou blijven en dat meende ik. Toen hij in Zuid-Amerika bibberend boven emmers hing bleef ik op de hoogte maar ook kreeg ik regelmatig foto’s van bergen op verschillende continenten.

Categorieën
gastblog Onderwijsmoment 2019

Ieder huisje heeft zijn kruisje

Op Twitter belandde ik tijdens de sinterklaastijd in een gesprek over een kind dat geen surprise had ingeleverd en dat zijn moeder aangaf het vergeten te zijn. Het had niets met geld te maken, maar met desinteresse, was de aanvullende informatie. Voor de duidelijkheid: het gaat me niet om het gesprek en de inhoud ervan (want misschien was het gewoon wel desinteresse), maar ik gebruik het ter illustratie. Misschien is er iets anders aan de hand, dacht ik.